دوره حسابداري دفاتر خدمات مسافرتي ؛ گردشگري و هواپيمايي  
دوره حسابداري دفاتر خدمات مسافرتي ؛ گردشگري و هواپيمايي در موسسه بين المللي هوريزن اجرا  مي گردد هزينه دوره 1/850/000 ريال بوده و كلاس ها به صورت فشرده روزهاي فرد از ساعت 16:00 تا 18:00 برگزار مي كردد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره  88490049 تماس حاصل فرمائيد.