چاپ خبر
سه‌شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
قابل توجه متقاضیان طی دوره مدیریت هتلداری *** فراگیران دوره های آموزش مدیریت هتلداری از سال 1397 میبایست در آزمون جامع پایانی سراسری شرکت کنند. ***
قابل توجه متقاضیان طی دوره مدیریت هتلداری *** فراگیران دوره های آموزش مدیریت هتلداری از سال 1397  میبایست در  آزمون جامع پایانی  سراسری شرکت کنند. ***
قابل توجه متقاضیان طی دوره مدیریت هتلداری *** فراگیران دوره های آموزش مدیریت هتلداری از سال 1397  میبایست در  آزمون جامع پایانی  سراسری شرکت کنند. ***
انتهای پیام/.