چاپ خبر
جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
ثبت عضویت موسسه بین المللی هوریزان در وب سایت رسمی سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد عالی ترین مرجع توریسم در جهان.
ثبت عضویت موسسه بین المللی هوریزان در وب سایت رسمی سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد UNWTO عالی ترین مرجع توریسم در جهان انجام شد. عضویت وابسته موسسه بین المللی هوریزان در سازمان جهانی گردشگری را در دهمین سال تاسیس به کلیه اساتید ؛ همکاران و فراگیران عزیز تبریک می گوییم . جهت جستجو ؛  بازدید و اعتبار سنجی گواهینامه های صادره توسط موسسه بین المللی هوریزان  اینجا را کلیک فرمایید.
ثبت عضویت موسسه بین المللی هوریزان در وب سایت رسمی سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد UNWTO  عالی ترین مرجع توریسم در جهان انجام شد. عضویت وابسته موسسه بین المللی هوریزان در سازمان جهانی گردشگری را در دهمین سال تاسیس به کلیه اساتید ؛ همکاران و فراگیران عزیز تبریک می گوییم . جهت جستجو ؛ بازدید و اعتبار سنجی گواهینامه های صادره توسط موسسه بین المللی هوریزان  اینجا را کلیک فرمایید.
انتهای پیام/.