انجمن ملی سرآشپزان ایران , طرح ملی ارزیابی و رتبه بندی سرآشپزان ایران  
    طرح ملی رتبه بندی آشپزان و سرآشپزان ایران  ICNRP  در دهمین سال تاسیس موسسه آموزشی تخصصی  هلدینگ  بین المللی هوریزان عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT , عضو اتحادیه موسسات آموزش هتلداری و جهانگردی اروپا EURHODIP , عضو و نماینده اتحادیه انجمن های سرآشپزان بین المللی  WACS , موسسه برتر آموزش صنایع غذایی , هتلداری , تشریفات و گردشگری در سالهای 1393 تا 1396 ؛ عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری  UNWTO و به دنبال تاسیس انجمن ملی آشپزان و سرآشپزان ایران( ICNA ) , مجری طرح ارزیابی و رتبه بندی آشپزان و سرآشپزان ایران  ICNRP  فرایند ادیت و رتبه بندی سرآشپزان و آشپزان ایران آغاز شد. جهت کسب اطلاعات با مدیریت روابط عمومی سرکار خانم همایونی تماس حاصل فرمائید. برای بازدید دوره های آموزش های تخصص صنایع غذایی جهت ارتقاء شغلی و آغاز روند ارزشیابی انجمن آشپزان و سرآشپزان ایران اینجا را کلیک کنید با صدور کد تائید و ریجستری بین المللی در  HICCS .
     
 
فرم چک لیست ارزیابی و رتبه بندی آشپزان و سرآشپزان ایران  

طـــرح ملی ارزیـــابی و رتبـــه بنــدی آشپزان و ســــرآشپـــزان  ایـــــران

چک لیست رتبه بندی سرآشپزان ایران

   نام :                                                        نام خانوادگی :                                              نام پدر :                                   کد ملی:                                     تاریخ درخواست :        /        /      

   شماره تماس ثابت  با کد:                                                         شماره تماس همراه:                                               شماره پرونده :                                                            مرحله :          

  ردیف

مـــــــــــوضوع امتیــــــــــاز

رتبه لازم

 امتیاز مبنا

* * * * * *

 امتیاز کسب شــده

توضیح

01  

 میزان تحصیلات

 

 

 

    سیکل

            ------

     5   

*          

 

 

   دیپلم متوسطه 

            ------

 25

  * *      

 

 

   کارشناسی

           ------

  50

      * * *

 

 

   کارشناسی ارشد و بالا تر

           ------

  75

           

 

 

02

   مدرک تحصیلات تکمیلی مرتبط

           ------

  50

        * *

 

 

03

   گواهینامه  آموزش آشپزی عمومی

   +70

   50

* * * * * *

 

 

04

   گواهینامه آموزش آشپزی تخصصی

   +70

   50

* * * * * *

 

 

05

   گواهینامه آموزش آشپزی ملل

   +70

   50

* * * * * *

 

 

06

   گواهینامه آموزش قصابی حرفه ای بوچری

   +70

     50    

* * * * * *

 

 

07
   گواهینامه سرآشپزی کنتینانتال
   +70  50
*
 
             
08    گواهینامه گلدن شف کنتینانتال    +70
  60
 
  * *          

09

   گواهینامه مستر شف کنتینانتال

   +70

  100

      * * *

 

 

10

   گواهینامه مدیریت آشپزخانه

   +70

50

* * * * * *

 

 

11   گواهینامه شف نان و بیکری    +70
 50
 
    * * * *    
12

  گواهینامه سر قناد و شیرینی پز

   +70

50

    * * * *

 

 

13

  گواهینامه مدیریت نوشیدنی ها در هتل باریستا

   +70

50

* * * * * *

 

 

14

  گواهینامه مدیریت پذیرایی و تشریفات

   +70

50

* * * * * *

 

 

15

 گواهینامه  طی  دوره های خاص  آموزش  حین خدمت هر دوره

   +80

 50

  * * * * *

 

 

16

  تسلط به مکالمه زبان انگلیسی

   مکالمه

50

           

 

 

   نگارش

25

           

 

 

17

  تسلط به مکالمه زبان بین المللی دوم

   مکالمه

50

           

 

 

   نگارش

25

           

 

 

18

 عضویت درانجمنها و سازمان های سرآشپزی

 

   ملی

15

* * * * * *

 

 

   خارجی

100

           

 

 

19

   پنج   سال سابقه کار با سمت کمک سرآشپز

            ------

50

*          

 

 

20

   دو سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

50

  *        

 

 

21

   چهار سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

50

    *      

 

 

22

   شش سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

50

      *    

 

 

23

  هشت سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

80

        *  

 

 

24

  ده سال سابقه کار با سمت سرآشپز

   با بیمه

100

          *

 

 

25

هرسال سابقه کار با سمت سرآشپز در خارج از کشور

 

150

           

 

 

26

 کسب  هر رتبه  در  مسابقات  ملی  سر آشپزی

   رتبه اول

50

           

 

 

   رتبه دوم

30

           

 

 

   رتبه سوم

25

           

 

 

27

   تقدیرنامه های مرتبط  

             ------

10

           

 

 

28

انتشارمقالات ؛ کتب  و  تحقیقات  مورد   تائید

کار گروه تخصصی

   خارجی  

25

           

 

 

  داخلی 20                

29

هر 200 ساعت آموزش آشپزی

 

50       * * *  

کمک مدرس آشپزی

30

 امتیاز ویژه بازدید و تست نامحسوس هر مرحله

    با درخواست

50

           

 

 

 

   جمع امتیاز

 

 

           

 

 

    *پایه امتیاز سر آشپز یک ستاره :470     *پایه امتیاز سرآشپز دو ستاره : 550      *پایه امتیاز سرآشپز سه ستاره : 640      *پایه امتیاز سرآشپز چهار ستاره : 765     *پایه امتیاز سرآشپز پنج ستاره : 845
   * پایه امتیاز  کمک مدرس سرآشپز : 865                         * پایه امتیاز استاد مدرس سرآشپز : 1065