جدول فهرست دوره ها و هزینه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان از تاریخ 1397/06/01 تا اطلاع ثانوی.  

    فهرست و میزان شهریه دوره های موسسه بین المللی هوریزان  عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT   و اتحادیه موسسات آموزش  هتلداری و گردشگری اروپا EURHODIP   عضو اتحادیه بین المللی انجمن های سرآشپزان بین المللی  WORLD CHEFS  و عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد  UNWTO .

آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان  تا قبل از افزایش نرخ شهریه دوره های آموزشی در سال جدید تا 15 مرداد 1398

ردیف

عنـــــــــوان

هزینه دوره  به ریال

حداقل مدرک تحصیلی

مورد نیاز

نوع گواهی نامه

صادره

00

  صدور گواهی نامه بین المللی قابل ترجمه و تائید امورخارجه برای هر دوره آموزشی 5/000/000 گواهینامه سازمان تیپ یک

00

  هزینه صدور گواهینامه بین المللی رشته های صنایع غذایی با لوگو   world chefs. 8/500/000 گواهینامه سازمان تیپ دو

00

  هزینه صدور گواهی نامه بین المللی سرآشپزی ها و شف قناد با لوگو  world chefs

10/500/000 ویژه شف آشپز و شف قناد تیپ سه

00

  هزینه تمدید سالیانه گواهی نامه بین المللی سرآشپزی با لوگو   world chefs

50% هزینه روز

تمدید سالیانه تا 5 سال Horizon chef 

00

  فرایند دریافت هر ستاره سرآشپزی و مستر شف  برای تکمیل فرم کلیک کنید. 55/500/000 هزینه هر مرحله از چهار مرحله  

00

  استفاده از لوگو برند هوریزان در تابلو بیرونی هتل , رستوران, فست فود,کافی شاپ

55/000/000

سالیانه

 

01-A

  * آشپزی عمومی حرفه ای (وسط هفته ها)       سه شنبه ها      ( ثبت نام اولیه ) 29/500/000 سیکل ابتدایی

سازمان

01- B

  * آشپزی عمومی حرفه ای                               چهارشنبه ها      29/500/000 سیکل ابتدایی

سازمان

01-C

  * آشپزی عمومی  حرفه ای                              جمعـــه ها 29/500/000 سیکل ابتدایی سازمان

A-02

  آشپزی ملل یک   ( تلفیق عمومی مـلل )   پیش نیاز دو     دو شنبه ها بعد از ظهر      

28/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

B-02

  آشپزی ملل  دو    ( آسیای جنوب شرقی )  پیش نیاز سه    یکشنبه ها صبح 28/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

C-02

  آشپزی ملل  سه   ( اروپـــــــــــا )                           دوشنبه ها صبح 28/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

A-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای گروه یک        08:00   تا   11:30

32/000/000

سیکل ابتدایی

سازمان

B-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای گروه دو         12:00   تا   15:30

32/000/000

سیکل ابتدایی

سازمان

04   * مستر شف کنتینانتال 316/800/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

05

  * گلدن شف کنتینانتال

175/500/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

06

 شف کنتینانتال , سرآشپزی کنتینانتال

145/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

07

 *  شف اورینتـال  , سرآشپزی اورینتال

135/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

08   * شف قناد و شیرینی  , سر قناد 87/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

09

  * شف نان فانتزی و نان های حجیم

48/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

10

 * قنادی و شیرینی پزی عمومی حرفه ای 

22/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

11

 *  قنادی و شیرینی پزی تخصصی حرفه ای

25/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

12

  کیک های مدرن و بوتیکی

13/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

13

  کیک و دکوراتور بوتیکی و لاکچری

13/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

14

  کیک و دسرهای مدرن کافی شاپ

13/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

15

  دسرهای مدرن و بوتیکی

12/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

16   * دسر بین الملل

11/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

17   * قنادی و شیرینی پزی ( ترکاری )

23/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

18   * قنادی و شیرینی پزی ( خشک کاری )

23/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

19   * قنادی و شیرینی پزی ( فرکاری )

23/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

20

  * فست فود حرفه ای  شنبه ها

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

21

  * فست فود حرفه ای  یکشنبه ها

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

22   * نان های حجیم و فانتزی عمومی

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

23   * نان های حجیم و فانتزی پیشرفته

12/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

24

  * نان های حجیم و فانتزی تخصصی

12/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

25 * قصابی حرفه ای                                  شنبه ها صبح

32/500/000

سیکل متوسطه

موسسه

26 دوره آموزش مرینت ها

6/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

27 دوره آموزش ادویه ها و ترکیبات

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

28 * کافی شاپ عمومی گروهی 20 ساعت  8/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان
29 * کافی شاپ و باریستا حرفه ای 15 ساعت  خصوصی 18/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

30

*  مدیریت کافی شاپ و باریستا یا مدیریت نوشیدنی ها در هتل 25 ساعت خصوصی

22/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

31

  کافی آرت

15/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

32

  مدیریت رستوران حرفه ای

85/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

33

  مدیریت رستوران عمومی

15/800/000

سیکل ابتدایی

سازمان

34

  میوه آرایی و حکاکی روی میوه

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

35

  مدیریت هتلداری

15/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

36

  مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات

10/500/000

سیکل متوسطه

سازمان

37

  مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل

10/500/000

کارشناسی

سازمان

38

  مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

10/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

39

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 4 ساعتی

4/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

40

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 9 جلسه

8/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

41

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی

11/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

42

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک متوسطه

11/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

43

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک پیشرفته

11/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

44

  دوره آموزش تشریفات رانندگان و نیرو های یگان ترابری

9/500/000

سیکل

موسسه

45

  دوره آموزش روابط عمومی در هتل ها و سازمان ها

11/500/000

دیپلم متوسطه

موسسه

46

 هزینه کارورزی در کافی شاپ  هر ساعت , حداقل 50 ساعت

450/000

دارای گواهینامه موسسه

موسسه

47

  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل

11/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

48

  مسئول آشپزخانه هتل  و کترینگ

12/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

49

  آموزش نیروهای بخش حراست فیزیکی و انتظامات سازمانی

11/500/000

سیکل

سازمان

50

  مدیریت اسپا و مراکز ماساژ در هتل

18/500/000

سیکل

موسسه

51

  راهنمایان فرهنگی ( داخلی )

8/695/000

لیسانس *

سازمان

52

  راهنمایان فرهنگی ( بین المللی )

11/120/000

لیسانس *

سازمان

53

  راهنمایان بوم گردشگری ( داخلی )

9/945/000

لیسانس *

سازمان

54

  راهنمایان بوم گردشگری ( بین المللی )

12/370/000

لیسانس *

سازمان

55

  راهنمایان طبیعت گردی

8/400/000

لیسانس *

سازمان

56

  مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند ب

6/300/000

کارشناسی

سازمان

57

  رشته های مرتبط گردشگری راهنما یان و مدیریت فنی

10%  قیمت

مصوب سازمان

سازمان

58

  صدور بلیت مقدماتی

4/500/000

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

59

  صدور بلیت پیشرفته

5/000/000

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

60

  هزینه کارورزی در هتل از طرف موسسه

5/500/000

برای دوره  مدیریت هتلداری

61

  هزینه کارورزی دفتر خدمات گردشگری از طرف موسسه

5/500/000

برای دوره مدیریت فنی بند ب

62

  هزینه کارورزی در رستوران  و کترینگ از طرف موسسه

5/500/000

برای  دوره  آشپزی تخصصی

63

  هزینه کارورزی در قنادی و شیرینی سرا از طرف موسسه

5/500/000

برای دوره قنـادی و شیرینی پزی

64

  هزینه  CD  جزوات و پیشبند و کلاه کار و یونیفرم آقایان و خانم ها

1/350/000

 آشپزی , قنادی , فست فود , کافی شاپ

65

  هزینه سفرهای آموزشی و کتاب های منابع آموزشی

به عهده فراگیران

دوره  راهنمایان ومدیریت فنی

66

 هزینه کلاس های تک جلسه اینجا را کلیک فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     شماره تماس :  88490049    21  0098                   شماره نمابر:   88490052 21 0098                      شماره همراه: 00989121468134

    سایت جدید موسسه:  www.horizontourism.ir

   آدرس : تهران , خیابان کریمخان زند , تقاطع سپهبد قرنی , جنب  بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم شرقی

  * فراگیران عزیز با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و حق عضویت سازمان های جهانی هزینه های صدور گواهینامه های بین المللی به صورت مقطعی و  شناور به روز محاسبه و اعلام می گردد.

   هزینه دوره های مصوب از تاریخ 1397/07/01  تا  اعلام بعدی معتبر می باشد.

  * هزینه مواد ( مگر در صورت اعلام موردی ) و نظافتچی در کارگاه های صنایع غذایی موسسه تماماً به عهده موسسه بوده کلاس به صورت عملی و ورک شاپ برگزار می گردد.

  * در دوره هایی که امکان ثبت نام به صورت پرداخت اقساط با تحویل چک پیشبینی گردیده پرداخت اول جهت ثبت نام حداقل بیست میلیون ریال 20/000/000 ریال خواهد بود.

  * چک ها به فاصله یک ماه از ثبت نام و نمی بایست بیش از 35/000/000 ریال باشد.

  * در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی یک گواهی نامه برای هر دوره جداگانه صادر خواهد شد  با لوگو UN/APETIT و EURHODIP هزینه هر گواهی نامه بین المللی برای هر یک از دوره ها از 5/000/000 ریال و هزینه صدور گواهینامه بین المللی برای هر یک از  رشته های صنایع غذایی با لوگو   WORLD CHEFS  تا مبلغ 10/500/000  ریال طبق تعرفه جدول بالا می باشد .  

93-0000