فهرست منابع دروس آزمون جامع دوره راهنمایان طبیعت گردی یا اکوتور گاید  
ردیف
             
        عنوان درس
                                          
 عنوان کتاب یا جزوه
                               
مولف یا مترجم
                      
ناشر
          
نشانی و شماره تماس مرکز پخش
                                                        
1   آشنایی با گیاهان ایران   گیاهان شاخص ایران   ولی الله مظفریان   مهکامه
تهران خیابان فخر رازی کوچه نوری پلاک 8
66497050 - 66488203 - 09123974021
2   آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری   آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری   آذری - چراغی   آوای پایدار
  88978432
 
3   آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران   آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران   امیر توکلی صبور   آوای پایدار
  88978432
 
4   آشنایی با پستانداران ایران   آشنایی با پستانداران ایران   هوشنگ ضیایی   آوای پایدار
  88978432
 
5   مبانی اکوتوریسم   مبانی اکوتوریسم   احسانی   مهکامه
  66497050
 
6   زبان تخصصی   زبان تخصصی   محرابی   آوای پایدار
  88978432
 
7   آشنایی با پرندگان و پرنده نگری   آشنایی با پرندگان   بختیاری   آوای پایدار   88978432