مدیریت واحد های اقامتی و پذیرایی روستایی و بوم گردی,هتل های روستایی,خانه های محلی,بوم گردشگری  
یکی از جالب ترین و آرامش بخش ترین بخش های گردشگری امروز گردشگری روستایی است ........ محتوا در حال بارگزاری می باشد.