HTML  

فراگیران محترم هرگونه تغییر در برنامه های آموزشی هر یک از گروه های آموزشی و تعطیلات برنامه ریزی نشده صرفاً در این  بخش از سایت به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. موسسه هیچگونه وظیفه و مسئولیتی در قبال تماس با تک تک فراگیران به منظور اطلاع رسانی نخواهد داشت ؛ درصورت عدم اعلام تعطیلی در این بخش کلیه کلاس ها طبق برنامه زمانبندی شده اجرا و غیبت فراگیران غیر موجه خواهد بود.

روز تعطیــــــــــــــــل
تاریــــــــــــــــخ تعطیلی
کـــــــــــــــــلاس های
روز و تاریخ کلاس جایگزین
استـــــــاد دوره 
توضیحــات
           
           
           
           

قابل توجه فرگیرن محترم تمامی دوره ها در موسسه بین المللی هوریزان
تمامی آزمون های داخلی دقیقاً و بلافاصله یک هفته بعد از اتمام درس مربوطه در همان روز برگزاری دوره انجام می گردد و نیازی به اعلام بخش آموزش نخواهد بود ؛ توجه عزیزان به جریمه آزمون های داخلی  خارج از نوبت و در زمانی به غیر از زمان برگزاری آزمون در کلاس جلب می گردد.پس لطفاً مجدداً سوال نفرمائید.

برنامه زمانبندی  کلیه کلاس های دوره های مختلف آموزشی

 گروه ( 1 ) آشپزی عمومی بین المللی دوشنبه و چهارشنبه ساعت 1530 الی 1900

روز     تـــــــــــــاریخ   سرفصـــــــــــــــــــــــــل آموزشی   استــــــــــــــــــــــــاد

دوشنبه

 

 گردشی

 

کاناپ ها  

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

املت ها 

استاد نمازی

دوشنبه

 

 گردشی

 

سوپ ها 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

بهداشت 1

استاد سرکار خانم شهلایی

دوشنبه

 

 گردشی

 

جوجه ها 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

پاستا ها 

استاد نمازی

دوشنبه

 

 گردشی

 

مرغ ؛ شینیتسل و سوخاری ها 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

آشنایی با هنر و تئوری آشپزی 1

استاد شاهی آذر

دوشنبه

 

 گردشی

 

استیک ها و بیف ها 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

دلمه ها 

استاد نمازی

دوشنبه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

تغذیه 1

استاد سرکار خانم ذبیحی

دوشنبه

 

 گردشی

 

انواع خورشت ها 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع و اصول دورچین ها

استاد نمازی

دوشنبه

 

 گردشی

 

انواع پلو ها و چلو 

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

پذیرایی و تشریفات 1

 استاد سرکار خانم نیکومنش

دوشنبه

 

 گردشی

 

ماهی ها و دیگر آبزیان

استاد نمازی

چهارشنبه

 

 گردشی

 

سالاد ها

استاد نمازی

دوشنبه

 

 گردشی

 

انواع آش ها

استاد نمازی
چهارشنبه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها

استاد نمازی


گروه (2) آشپزی عمومی بین المللی جمعه ساعت 1400 الی 1800

 روز   تاریــــــــــــــخ    سرفصـــــــــــــــــــــــــــــــل آموزشی استــــــــــــــــــــــــاد 

جمعه

 

 گردشی

 

انواع کاناپ ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سوپ ها و املت ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سالادها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

بهداشت 1
استاد سرکار خانم شهلایی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع پاستاها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سوخاری ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

ماهی ها و میگو

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

تغذیه 1 استاد سرکار خانم ذبیحی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع دلمه ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع دورچین ها و کوکوها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

آشنایی با هنر و تئوری آشپزی 1
استاد شاهی آذر

جمعه

 

 گردشی

 

نواع پلو ها و خورش ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع جوجه کباب ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع آش ها استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

پذیرایی و تشریفات 1 استاد سرکار خانم نیکومنش

جمعه

 

 گردشی

 

انواع استیک ها و بیف ها استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

کباب ها استاد نمازی

 

 

 

 

 

 

گروه آشپزی تخصصی بین المللی جمعه ساعت 09:30 الی 13:30

 روز    تاریــــــــــــــخ    سرفصــــــــــــــــــــــــــــــل آموزشی استــــــــــــــــــــــاد 

جمعه

 

 گردشی

 

سالاد ها 2

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع فراید رایس ها

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

بهداشت  2/2 

استاد سرکار خانم شهلایی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع پاستا ها 2

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع کباب ها 2

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی  

تغذیه 2/2

استاد سرکار خانم ذبیحی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع غذا های دریایی 2

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع استیک ها 2

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

تئوری و هنر آشپزی 2/3
استاد شاهی آذر

جمعه

 

 گردشی

 

انواع گراتن ها ؛ سوفله ها واسوبوکوها با سس مخصوص استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

چیکن ها ؛ بیف ها و فیش استروگانوف

استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

تئوری و هنر آشپزی 3/3

استاد شاهی آذر

جمعه

 

 گردشی

 

انواع سس ها 1
استاد نمازی

جمعه

 

 گردشی

 

سفره و میوه آرایی

استاد سرکار خانم احمدی

جمعه

 

 گردشی

 

انواع نوشیدنی ها

استاد آقانیانس

جمعه

 

 گردشی

 

پذیرایی و تشریفات 2/2

استاد سرکارخانم نیکومنش

جمعه

 

 گردشی

 

فست فود 1

استاد نمازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزش قنادی و شیرینی پزی  حرفه ای عمومی  ساعت کلاس 09:00 الی 12:30

 روز

 

 تــــــــــاریخ

 

سرفصـــــــــــــــل آموزشی 

استــــــــــــــــــــــــــــاد 

پنجشنبه

 

گردشی

 

روئیت در محل موسسه

استاد سرکار خانم صفری

 پنجشنبه

 

 گردشی

 

روئیت در محل موسسه

استاد  سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 

روئیت در محل موسسه

استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 

روئیت در محل موسسه

استاد سرکارخانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 

روئیت در محل موسسه

استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 


استاد  سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 


استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 


استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 


استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 


استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 


استاد سرکار خانم صفری

پنجشنبه

 

 گردشی

 

 

 استاد سرکار خانم صفری

 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم صفری
 پنجشنبه    گردشی     استاد سرکار خانم صفری
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم صفری
 پنجشنبه    گردشی      استاد سرکار خانم صفری
           دوره آموزش قنادی و شیرینی پزی  حرفه ای تخصصی  ساعت کلاس 13:30 الی17:00

 روز
  تاریخ

سر فصل آموزشی
استاد
 پنجشنبه        روئیت در محل موسسه
 استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه         استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
 پنجشنبه          استاد سرکار خانم نیکی ملکی
           دوره آموزش سسیـــــــــــر ساعت کلاس 1530 الی 1830

 

 روز

 

 تــــــــــاریخ

 

سرفصــــــــــــــــــل آموزشی 

استــــــــــــــــــاد 

یکشنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد  سرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکارخانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استادسرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استادسرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکار خانم محمدلو

سه شنبه 

 

 

 

گروه سس ها

استاد سرکار خانم محمدلو

یکشنبه 

 

 

 

آزمون تئوری و عملی 

استاد سرکار خانم محمدلو

 

 

 

 

 

 


گروه مدیریت هتلداری پنجشنبه ساعت 0930 الی 1700

 روز تاریــخ  سرفصــــل آموزشی صبح  استـــــاد  سرفصـــل آموزشی بعد از ظهر  استـــــاد

پنجشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری

استاد شیروانی

شناخت صنعت گردشگری

استاد شیروانی

پنجشنه

 

شناخت صنعت گردشگری

استاد شیروانی

شناخت صنعت گردشگری

استاد شیروانی

پنجشنبه

 

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

استاد شیروانی

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

استاد شیروانی

پنجشنبه

 

مدیریت خانه داری هتل

استاد فیضی

مدیریت فرانت آفیس

استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

 

مدیریت خانه داری هتل

استاد فیضی

مدیریت فرانت آفیس

استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

 

مدیریت خانه داری هتل

استاد فیضی

مدیریت فرانت آفیس

استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

 

مدیریت خانه داری هتل

استاد فیضی

مدیریت فرانت آفیس

استاد خانم نوروزی

پنجشنبه

 

حسابداری و کاست کنترل

استاد سلمانیان

حسابداری و کاست کنترل

استاد سلمانیان

پنجشنبه

 

بهداشت عمومی

استاد خانم شهلایی

حسابداری و کاست کنترل

استاد سلمانیان

پنجشنبه

 

بهداشت عمومی

استاد خانم شهلایی

حسابداری و کاست کنترل

استاد سلمانیان

پنجشنبه

 

زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

استاد خانم سینانی

زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

استاد خانم سینانی

پنجشنبه

 

زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

استاد خانم سینانی

زبان تخصصی انگلیسی در هتلداری

استاد خانم سینانی

پنجشنبه

 

آشنایی با کلیات آشپزی

استاد نمازی

آشنایی با کلیات آشپزی

استاد نمازی

پنجشنبه

 

 در هتلداریIT 

استاد جاهدی

خدمات پذیرایی و تشریفات

استاد نیکومنش

پنجشنبه

 

 در هتلداریIT 

استاد جاهدی

خدمات پذیرایی و تشریفات

استاد نیکومنش

پنجشنبه

 

مدیریت غذا و نوشابه

استاد نمازی

مدیریت غذا و نوشابه

استاد نمازی

پنجشنبه

 

اصول عمومی مدیریت هتلداری

 استاد اخلاقی

اصول عمومی مدیریت هتلداری

استاد اخلاقی

پنجشنبه

 

  اصول عمومی مدیریت هتلداری

استاد اخلاقی

اصول عمومی مدیریت هتلداری

استاد اخلاقی

هماهنگی

مـــــــــــــوسسه

کارورزی در هتل های زنجیره ای پارسیان

استاد راهنما

سری فیلم های کارگاهی آموزش هتلداری

استاد خانم سینانی


گروه مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند ب پنجشنبه ساعت 0930 الی 1700

 روز تــاریخ   سرفصــل آموزشی صبح  استــــــاد  سرفصل آموزشی بعد از ظهر  استـــــــاد

پنجشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

*شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

پنجشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

شناخت صنعت گردشگری 

استاد شیروانی

پنجشنبه

 

شناخت اماکن و جاذبه ها 

استاد خانم میری

*شناخت اماکن و جاذبه ها 

استاد خانم میری

پنجشنبه

 

شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

*شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

پنجشنبه

 

شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

شناخت میراث فرهنگی 

استاد ترجمان

پنجشنبه

 

عملیات سفر 

استاد جوادی

*عملیات سفر 

استاد جوادی

پنجشنبه

 

عملیات سفر 

استاد جوادی

عملیات سفر 

استاد جوادی

پنجشنبه

 

عملیات سفر 

استاد جوادی

عملیات سفر 

استاد جوادی

پنجشنبه

 

بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

* بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

پنجشنبه

 

بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

بازاریابی و فروش 

استاد خانم مجردی

پنجشنبه

 

زبان انگلیسی

استاد خانم دارایی

*زبان انگلیسی 

استاد خانم دارایی

پنجشنبه

 

زبان انگلیسی 

استادخانم زحمتکش

زبان انگلیسی 

استاد خانم زحمتکش

پنجشنبه

 

مکاتبات به زبان انگلیسی 

استادخانم زحمتکش

مکاتبات به زبان انگلیسی 

استاد خانم زحمتکش

پنجشنبه

 

الگوهای رفتاری 

استاد خانم نیکومنش

آشنایی با قوانین و مقررات صدور بلیط هوایی 

استاد صمغ آبادی

پنجشنبه

 

 در گردشگری IT

استاد جاهدی

آشنایی با قوانین و مقررات صدور بلیط هوایی 

استاد سمغ آبادی

پنجشنبه

 

 درگردشگری IT

استاد جاهدی

آشنایی با قوانین و مقررات صدور بلیط هوایی 

استاد سمغ آبادی

پنجشنبه

 

تسهیلات سفر 

استاد عنبر

تسهیلات سفر 

استاد عنبر

 

 

 

 

 

 


گروه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی جمعه ساعت 0930 الی 1700

روز  تـــاریخ  سرفصـــل آموزشی صبح استــــــاد  سرفصل آموزشی بعد از ظهر   استــــــــاد

جمعه

 

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جمعه

 

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جمعه

 

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی

استاد خانم مجردی

جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی 

استاد خانم مجردی

جمعه

 

اکوتوریسم و طبیعت گردی

استاد بکتاش

اکوتوریسم و طبیت گردی 

استاد بکتاش

جمعه

 

اکوتوریسم و طبیعت گردی 

استاد بکتاش

اکوتوریسم و طبیعت گردی 

استاد بکتاش

جمعه

 

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

جمعه

 

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

جمعه

 

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران 

استاد خانم میری

جمعه

 

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

جمعه

 

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

شناخت صنعت جهانگردی

استاد شیروانی

جمعه

 

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

جمعه

 

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

استاد عامریان

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

معماری ایران و جهان

استاد خانم مظهری

جمعه

 

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

شناخت روحیات ملل

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

جمعه

 

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

تاریخ ایران و جهان

استاد نیک پور

جمعه

 

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

جمعه

 

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

جمعه

 

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

فنون و مهارت های تور گردانی

استاد جوادی

جمعه

 

بهداشت در سفر و کمک های اولیه 

استاد شادلو

بهداشت در سفر و کمک های اولیه

استاد شادلو

جمعه

 

بهداشت در سفر و کمک های اولیه

استاد شادلو

بهداشت در سفر و کمک های اولیه

استاد شادلو

جمعه

 

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

استاد دکتر رنجبر

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

فن بیان

استاد دکتر رنجبر

فن بیان

استاد دکتر رنجبر

جمعه

 

سفر آموزشی الزامی

استاد جوادی

  سفر آموزشی الزامی - هزینه دوره

استاد راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گروه راهنمایان طبیعت گردی
روز  تــاریخ   سرفصـــــل آموزشی صبح استــــاد 

شنبه

 

  شناخت صنعت گردشگری

 شیروانی

 

دوشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری

شیروانی

 

چهارشنبه

 

شناخت صنعت گردشگری

شیروانی

 

شنبه

 

آشنایی با کوه ها و غارهای ایران

نور محمدی

 

دوشنبه

 

شنایی با کوه ها و غار های ایران

نور محمدی

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با کوه ها و غار های ایران

نور محمدی

 

 شنبه


کار با نقشه و کاربرد   GPS

 نور محمدی

 

دوشنبه

 

 آشنایی با پرندگان 

 استاد هاشمی


چهارشنبه

 

 آشنایی با پرندگان

 استاد هاشمی

 

شنبه

 

 آشنایی با پرندگان

 استاد هاشمی

 

دوشنبه

 

 زبان تخصصی طبیعت گردی

 استاد غازاریان

 

چهارشنبه

 

 زبان تخصصی ظبیعت گردی

 استاد غازاریان

 

شنبه

 

 زبان تخصصی طبیعت گردی

 استاد غازاریان

 

دوشنبه

 

 آشنایی با گیاهان

 خانم اخوان

 

چهارشنببه

 

 آشنایی با گیاهان

 خانم اخوان

 

شنبه

 

 آشنایی با گیاهان

 خانم اخوان

 

دوشنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان


شنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

دوشنبه

 

 آشنایی با عشایر ایران

 استاد میزبان

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

شنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

دوشنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

چهارشنبه

 

 آشنایی با پستانداران ایران

 استاد چراغی

 

  دوشنبه          
                  
 اکوتوریسم                                                    
استاد خلیلی              
 
 چهارشنبه    اکوتوریسم  استاد خلیلی
 
 شنبه    اکوتوریسم  استاد خلیلی
 
 دوشنبه    فنون و مهارت های تور گردانی  استاد جوادی
 
 چهارشنبه
   فنون و مهارت های تور گردانی  استاد جوادی
 
 شنبه    جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی  خانم مجردی
 
 دوشنبه    جغرافیای جهانگردی و نقشه خوانی  خانم مجردی
 
چهارشنبه        
                  
آشنایی با حشرات و پروانه ها                            
 استاد نادری             

 
 شنبه    آشنایی با حشرات و پروانه ها  استاد نادری
 
 
 دوشنبه    آشنایی با حشرات و پروانه ها  استاد نادری
 
 
 چهارشنبه    جغرافیای جانوری    
 
 شنبه    جغرافیای جانوری    
 
 دوشنبه    زمین شناسی  استاد کرمانی
 
 
 چهارشنبه    زمین شناسی  استاد کرمانی
 
 
 شنبه    آشنایی با خزندگان و دوزیستان  استاد کمالی
 
 
 دوشنبه    آشنایی با خزندگان و دوزیستان  استاد کمالی
 
 
 چهارشنبه    آشنایی با خزندگان و دوزیستان  استاد کمالی
 
 
 شنبه    اکوسیستم ها  خانم اخوان
 
 
 دوشنبه    اکوسیستم ها  خانم اخوان
 
 
 چهارشنبه     استقرار در طبیعت  استاد سخت باز

 
 شنبه    استقرار در طبیعت  استاد سخت باز
 
 
 دوشنبه    کمک های اولیه و ایمنی در سفر  استاد شادلو
 
 
 چهارشنبه    کمک های اولیه و ایمنی در سفر  استاد شادلو
 
 
 شنبه    روحیات ملل  استاد دکتر رنجبر
 
 
 دوشنبه    روحیات ملل  استاد دکتر رنجبر
 
 
     دروس مشترک با راهنمایان تور جهانگردی
   
 
     در روزهای جمعه از ساعت 09:30 برگزار می گردد      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


گروه زبان  های تخصصی گردشگری

انگلیسی

Basic 1

 روز  ســــــــــــــــــــــــــاعت تشکیل کلاس    شماره کــــــــــــــــــــلاس   استــــــــــــــــاد  
           
           
           

Pre - Intermediate

روز   ســـــــــــــــــــــــــــاعت تشکیل کلاس    شماره کـــــــــــــــــــــلاس    استــــــــــــــــاد
   

 

     
           
           

Intermediate

روز  ســــــــــــــــــــــــــــاعت تشکیل کلاس    شماره کــــــــــــــــــــــلاس    استـــــــــــــــاد
           
           
           

Upper - Intermediate

روز  ســـــــــــــــــــــــــــاعت تشکیل کلاس     شماره کـــــــــــــــــــــــلاس   استـــــــــــــــاد 
           
           
           

Advance

روز   ســــــــــــــــــــــــــــاعت تشکیل کلاس   شماره کـــــــــــــــــــــلاس   استــــــــــــــاد 
           
           
           

گروه فست فود  یکشنبه ها  از  ساعت 15:00 تا ساعت 18:00

روز 

 

 تــــــــــــــاریخ

 

 سرفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل آموزشی

استـــــــــــــــــــــــــــــــاد 

یکشنبه

 

 

 

 انواع ساندویچ های سرد و گرم

استاد نمازی

یکشنبه

 

 

 

 انواع برگرها و کلاب ها

استاد نمازی

یکشنبه

 

 

 

 انواع سوخاری ها ؛ ناگت ها و  استریپس ها

استاد نمازی

یکشنبه

 

 

 

 سالاد ها و انواع خمیر پیتزا ها

استاد نمازی

یکشنبه

 

 

 

 انواع متنوع پییتزا ها

استاد نمازی

یکشنبه

 

 

 

بهداشت مواد غذایی؛ فردی و محیط

استاد سرکار خانم شهلایی

 یکشنبه

 

 

 

 آزمون کتبی و عملی ؛ ساعت شروع 11:00 الی 14:00

 هیئت ناظر و استاد نمازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه خدمات پذیرایی و تشریفات؛ مدیریت رستوران و کترینگ

 روز  تاریخ  سرفصل آموزشی صبح  استـــــــــاد  سرفصل آموزشی بعد از ظهر استــــــــــاد 

پنجشنبه

 

 الگو های رفتاری و آداب معاشرت

نیکومنش

 الگوهای رفتاری و آداب معاشرت

 نیکومنش

پنجشنبه

 

 بهداشت مواد غذایی؛ فردی و محیط

 شهلایی

 بهداشت مواد غذاییی؛ فردی و محیط

 شهلایی

پنجشنبه

 

 مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

 نیکومنش؛سبحانی

 مدیریت تشریفا و مراسم در هتل

 نیکومنش؛سبحانی

پنجشنببه

 

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛سبحانی

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛سبحانی

پنجشنبه

 

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛سبحانی

 مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه

 نیکومنش؛سبحانی

پنجشنبه

 

 مدیریت آشپزخانه هتل و کترینگ

شاهی آذر

 مدیریت آشپزخانه هتل و کترینگ

 شاهی آذر

پنجشنبه

 

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

سلمانیان

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

 سلمانیان

پنجشنبه

 

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

 سلمانیان

 کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه در هتل

 سلمانیان