قلعه رودخان  
تاریخ حرکت: 1393/03/09
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل ؛ تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید از قلعه تاریخی قلعه رودخان
بازدید از فومن و خرید
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  21:00
هزینه سفر:  850/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی ؛ راهنمای مجاز؛ بیمه
صبحانه ؛ ناهار گرم در رستوران منو ثابت  ؛ پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی؛ دفترچه بیمه ؛دارو های مورد نیاز؛ عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ؛ کرم ضد آفتاب ؛ لباس اضافی؛ زیر انداز انفرادی ؛ قمقمه انفرادی؛ دوربین عکاسی
     
 
آب گرم محلات و خورهه  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
تور تهران گردی مسیر 2  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
        
     
 
شهر زیرزمینی اویی  
تاریخ حرکت: 1394/03/22
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 2 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
باغ فین کاشان , تپه سیلک ,
شهر زیر زمینی اویی , آب انبار تاریخی
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  20:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی , راهنمای مجاز, بیمه,
صبحانه , ناهار گرم در رستوران منومحدود , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه ,دارو های مورد نیاز,
کفش راهپیمایی  , کرم ضد آفتاب ,

عینک آفتابی, دوربین عکاسی
     
 
نجوم و رسد آسمان شب در کویر  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
غار رودافشان  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
مسیر باستانی هراز  
تاریخ حرکت: 1393/02/26
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
مسیر باستانی هراز ,غارهای کافر کلی,
قلعه ملک بهمن ,آبشار شاهاندشت , تنگه وانا
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  19:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی , راهنمای مجاز, بیمه,
صبحانه , ناهار گرم در رستوران منو ثابت  , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه ,دارو های مورد نیاز, عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته , کرم ضد آفتاب , لباس اضافی, زیر انداز انفرادی , قمقمه انفرادی, دوربین عکاسی
     
 
نیــــاسر  
تاریخ حرکت: 1394/02/11
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 6 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید از آسیاب آبی , آبشار نیاسر
غار رئیس , روش گلاب گیری ,خرید محصولات محلی
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  19:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی , راهنمای مجاز, بیمه,
صبحانه , ناهار گرم در رستوران منو ثابت , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه , دارو های مورد نیاز, عینک آفتابی
کفش راحت راهپیمایی , کرم ضد آفتاب , لباس اضافی, زیر انداز انفرادی , قمقمه انفرادی, دوربین عکاسی
     
 
غار علیصدر  
تاریخ حرکت: 1393/03/09
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید از غار آبی علیصدر
خرید و استفاده از منطقه گردشگری علیصدر
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  22:00
هزینه سفر:  950/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی , راهنمای مجاز, بیمه
صبحانه, ناهار گرم در رستوران منو ثابت  , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه ,دارو های مورد نیاز, عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته , کرم ضد آفتاب, دوربین عکاسی

 
     
 
تور تهران گردی مسیر 1  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
        
     
 
کاشان  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
کلاردشت و نمک آبرود  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
چهارشنبه سوری در کویر  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
آبشار شاهاندشت و تنگه وانا  
تاریخ حرکت:1393/03/16
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل ؛ تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید از آبشار شاهان دشت ؛ بازدید از غارهای دستکن تاریخی
بازدید از تنگه وانا و نقش برجسته شاه
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  20:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی ؛ راهنمای مجاز؛ بیمه
صبحانه ؛ ناهار گرم در رستوران منو ثابت  ؛ پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی؛ دفترچه بیمه ؛دارو های مورد نیاز؛ عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ؛ کرم ضد آفتاب ؛ لباس اضافی؛ زیر انداز انفرادی ؛ قمقمه انفرادی؛ دوربین عکاسی
     
 
آبشار و تنگه ساواشی  
تاریخ حرکت: 1393/03/30
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل ؛ تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
پیاده روی در رودخانه تا آبشار ساواشی
بازدید از شکارگاه سلطنتی و نقش برجسته تاریخی
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  19:00
هزینه سفر:  850/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی ؛ راهنمای مجاز؛ بیمه
صبحانه ؛ ناهار گرم در رستوران منو ثابت  ؛ پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی؛ دفترچه بیمه ؛دارو های مورد نیاز؛ عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ؛ کرم ضد آفتاب ؛ لباس اضافی؛ زیر انداز انفرادی ؛ قمقمه انفرادی؛ دوربین عکاسی
     
 
گنبد سلطانیه و غار کتله خور  
تاریخ حرکت: 1393/03/02
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 2 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
گنبد سلطانیه
غار کتله خور
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  22:00
هزینه سفر:  850/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی , راهنمای مجاز, بیمه,
صبحانه , ناهار گرم در رستوران منو ثابت  , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه
دارو های مورد نیاز, عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته , دوربین عکاسی
     
 
ابیـــانه  
تاریخ حرکت: 1393/02/19
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
روستای تاریخی ابیانه , مسجد جامع ابیانه ,
قلعه ساسانی,چهارطاقی , لباس ها محلی, آب انبار
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  19:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی , راهنمای مجاز, بیمه,
صبحانه, ناهار گرم در رستوران منو ثابت , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه ,دارو های مورد نیاز,عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ,کرم ضد آفتاب , لباس اضافی, زیر انداز انفرادی , قمقمه انفرادی,دوربین عکاسی
     
 
گلپایگان و ارگ گوگد  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
ماسوله  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
تور دریاچه ولشت  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
        
     
 
زنجــــان  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
کویر مصــــر  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
تور غار چال نخجیر  و آبشار گیسو   
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
        
     
 
دریاچه شورمست  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
تور جنگل ابر  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
        
     
 
دشت لار؛ دریاچه سد و صید ورزشی  
تاریخ حرکت:
ساعت حرکت :
محل حرکت:
درجه سختی برنامه:
اماکن مورد بازدید:
ساعت ورود به تهران:
هزینه سفر:
خدمات شامل:

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
     
     
 
کویر و کاروانسرای مرنجاب  
تاریخ حرکت: 1393/02/05
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل , تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی و خودرو محلی
درجه سختی برنامه: 4 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
منطقه آران و بیدگل,قنات, تپه های شنی , شتر سواری در کویر
کاروانسرای تاریخی مرنجاب ,دریاچه نمک
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  19:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی, راهنمای مجاز,بیمه,
صبحانه , ناهار کترینگ در منطقه منو ثابت , پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی, دفترچه بیمه , دارو های مورد نیاز, عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته , کرم ضد آفتاب , لباس اضافی, زیر انداز انفرادی ,قمقمه انفرادی, دوربین عکاسی
     
 
جنگل علیمستان  
تاریخ حرکت: 1393/03/23
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل ؛ تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید و پیاده روی در جنگل علیمستان

ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  20:00
هزینه سفر:  650/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی ؛ راهنمای مجاز؛ بیمه
صبحانه ؛ ناهار گرم در رستوران منو ثابت  ؛ پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی؛ دفترچه بیمه ؛دارو های مورد نیاز؛ عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ؛ کرم ضد آفتاب ؛ لباس اضافی؛ زیر انداز انفرادی ؛ قمقمه انفرادی؛ دوربین عکاسی
     
 
قلعه الموت  
تاریخ حرکت: 1393/03/09
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل ؛ تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 8 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید از قلعه تاریخی الموت
در صورت امکان بازدید از دریاچه اوان
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  19:00
هزینه سفر:  850/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی ؛ راهنمای مجاز؛ بیمه
صبحانه ؛ ناهار گرم در رستوران منو ثابت  ؛ پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی؛ دفترچه بیمه ؛دارو های مورد نیاز؛ عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ؛ کرم ضد آفتاب ؛ لباس اضافی؛ زیر انداز انفرادی ؛ قمقمه انفرادی؛ دوربین عکاسی
     
 
دامــــاش  
تاریخ حرکت: 1393/03/09
روز حرکت: جمعه
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
ظرفیت باقی مانده:0 نفر
ساعت حرکت : 06:00  صبح  بدون  انتظار
محل حرکت: خیابان کریمخان زند زیرپل ؛ تقاطع سپهبد قرنی
نوع وسیله نقلیه: خودرو توریستی
درجه سختی برنامه: 6 از 10
اماکن و جاذبه های مورد بازدید:
بازدید از سرو تاریخی هرزویل
روستا و منطقه حفاظت شده داماش در صورت وجود بازدید از گل سوسن چلچراغ
ساعت ورود به تهران: حدود ساعت  20:00
هزینه سفر:  850/000 ریال هر نفر
خدمات شامل:
خودرو توریستی ؛ راهنمای مجاز؛ بیمه
صبحانه ؛ ناهار گرم در رستوران منو ثابت  ؛ پذیرایی بین راه

لوازم و تجهیزات مورد نیاز:
کارت شناسایی؛ دفترچه بیمه ؛دارو های مورد نیاز؛ عینک آفتابی
کفش راهپیمایی بسته ؛ کرم ضد آفتاب ؛ لباس اضافی؛ زیر انداز انفرادی ؛ قمقمه انفرادی؛ دوربین عکاسی