نو آموزان جهانگرد  

               دوره های ویژه آموزش زبان در محیط میدانی و سفر ها و اردوهای آموزشی

امروزه نگرش به فراگیری ؛ آموزش و کاربرد زبان خارجی ( و نه بیگانه ) بر خلاف آنچه در دهه های گذشته باب شده بود نه به عنوان یک پدیده از عوامل تجاوز فرهنگی بلکه به عنوان یک پدیده کاملاً حیاتی برای رشد و تعالی فکری و فرهنگی برای نیل به گفتگو تمدن ها ؛ اقوام ؛ ملل و کشور ها و پیشرفت  علمی و شغلی فرد انسانی با توجه به رشد سریع علوم و تکنولژی تلقی شده و فراگیری آن از الزامات حیاتی برای گام نهادن در جهان بدون مرز آینده می باشد.  
     در زمینه آموزش زبان غیر مادری یا اصطلاحاً زبان دوم و حتی سوم  تمامی صاحب نظران در مورد بهترین زمان آغاز آموزش اتفاق نظر داشته بهترین زمان را از بدو تولد کودک یعنی همزمان و در راستای آموزش زبان مادری می دانند . حتی برخی پا را از این فراتر نهاده و آغاز آموزش زبان را از دوران 2 ماه بعد از آغاز دوران جنینی  یعنی از دوران 7 ماه جنینی با استفاده از سیستم های بسیار ساده صوتی پیشنهاد می نمایند.
لذا با توجه به این امر مهم و اهمیت آن موسسه بین المللی هوریزان با اتکا به آخرین دست آورد های آکادمیک در زمینه آموزش زبان انگلیسی به صورت فعالیت میدانی و قرار گرفتن زبان آموز در محیط طبیعی ؛ احساس نیاز و در نتیجه تمرین و یادگیری اقدام به برنامه ریزی و اجرای سفر های کوتاه مدت از یک روز تا چند روزه  در داخل و خارج از کشور با راهنمایان متخصص و مسلط به زبان انگلیسی و آموزش گروه های سنی مخاطب با همراهی مربیان و اولیائ محترم می نماید.

    در صورت درخواست سازمان ها و موسسات آموزش زبان ؛ مدارس غیر انتفاعی ؛ مدارس خاص تیز هوشان و دانشگاه ها  برنامه ریزی آموزش میدانی به صورت سفر و اردو به زبان انگلیسی و زبان های دیگر حتی برای رشته های تخصصی از قبیل مهندسی و معماری ؛ نجوم ؛ زیست شناسی ؛ زمین شناسی ؛ گیاه شناسی ؛ جامعه شناسی و غیره  امکان پذیر می باشد.

برنامه های آموزشی در محل موسسات و برنامه های میدانی در 6 رده سنی  طبق جدول ذیل برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 ردیف
 رده سنی از
تا  رده سنی
 مقطـــــــــــــــع آمـــــــــــــــــــــوزش عمومــــــــــــــــــی
توضیحـــــــــــــــــــــــــــــــات  
 01  3 سال
  5 سال
 پیش دبستان 
 
 02  6 سال
 9 سال
 مقطع دبستان 1
 
 03  10 سال
 12 سال
 مقطع دبستان 2
 
 04  13 سال
 15 سال
 مقطع متوسطه اول
 
 05  16 سال
 18 سال
 مقطع متوسطه دوم
 
 06  18 سال
25 سال 
 مقاطع دانشگاهی تا کارشناسی
 
     
 
تصویر گردان