متقاضیان محترم کار برای روئیت فهرست مشاغل اعلام شده قبلاً از بخش ثبت نام در سایت عضویت خود را ثبت فرمائید.  

متقاضیان محترم کار برای روئیت فهرست مشاغل اعلام شده قبلاً از بخش ثبت نام در سایت در پنجره روبرو سمت چپ عضویت خود را ثبت فرمائید. ضمناً  در رابطه با  اشتغال به کار و عقد قرارداد موسسه هوریزان هیچ مسئولیتی نه از نظر عرفی و نه از نظر قانونی و نیز هیچ تعهدی ندارد . پس در انتخاب خود دقت لازم را مبذول فرمائید.