فهرست و اطلاعات اولیه نیروهای آماده به کار و متقاضیری کار در واحد های صنفی معتبر  

کارفرمایان محترم  برای  روئیت فهرست  نیروهای آماده به کار اعلام شده قبلاً از بخش ثبت نام در سایت در پنجره روبرو سمت چپ عضویت خود را ثبت فرمائید. ضمناً  در رابطه با  اشتغال به کار و عقد قرارداد کاری موسسه هوریزان هیچ مسئولیتی و تعهدی  نه از نظر عرفی ؛ اخلاقی و نه از نظر قانونی  ندارد . پس در انتخاب خود دقت لازم را مبذول فرمائید.